Om noen av øyas gamle butikker:

Landhandlere har det antagelig vært på øya fra 1860-årene. Før den tiden måtte folk dra over til høkerne i Forstaden eller Gamlebyen for å handle. Av Kråkerøy-kjøpmenn kjennes fra 1870-årene N. S. Andersen som ved brukstidens begynnelse hadde åpnet handel på Smertu der hvor kjøpmann A. L. Johannessen senere drev.

Rundt 1880 åpnet bruksarbeider Hans Olsen en liten butikk i «tranga» ned mot Bekkhus ferjested, senere overtatt av Anker Pedersen. I Trolldalen ble det åpnet en landhandel omkring århundreskiftet. Den ble søkt ikke bare av stedets befolkning, men også av jakteskippere og andre sjøfarende som dengang hyppig søkte nødhavn i Kjøkøysundet.

Handel - Bjølstad I


Handel - Bjølstad II

Handel - Bjølstad III

Handel - Fuglevik I

Handel - Fuglevik II

Handel - Fuglevik III

Handel - Glombo I

Handel - Glombo II

Handel - Kjøkøy

Handel - Langøya

Handel - Lunde


Handel - Rød


Handel - Smertu I


Handel Smertu II

Handel - Smertu III

Handel - Tangen

Handel - Trolldalen


Handel - Trolldalen - Vik

Om posten på Kråkerøy:

Langøens Kolonial 17. mai 1971. Kråkerøy Skolekorps gjør seg klare. Foto fra Åse Marie Nilsen.