Firs Kjerke:

Et sted mellom Holte og Enhus ligger en liten fjellknaus som lener seg ut over bygdeveien langs Enhuslia. Der sykkelstien går i dag. Den knausen kalles fra gammelt av for Firs kjerke. Det er fortalt at en gang i tiden kom en prest vinterstid kjørende i slede utover øya.

Han hadde byttet hest på Enhus og skal ha blitt dratt ut av sleden av usynlige krefter idet han passerte Firs kjerke og havnet i en klove oppe i dette fjellet. Ingen så presten igjen. Sagnet forteller at siden den gang har det spøkt på stedet. Går du tur der, så se godt rundt deg…

Til sykkel på den gamle Enhusveien, Rolf Rummelhoff 17.mai 1940. Foto: Egil Andersen.

Firs Kjerke i 2016. Foto: Roger Kjellvik

Kariknatten:

Fjellpartiet Kariknatten i Holtes utmark har fått navn etter en ung kone på nabogården Allerød. Hun skal ha vært så forelsket i mannen sin at hun hver gang han var ute i holmene og fisket tok med seg rokken sin og dro opp på denne fjelltoppen slik at hun hele dagen kunne holde øye med ham.

Da fisket var slutt for dagen og han satte kurs mot land, tok hun rokken med seg og dro hjem til gården for å ordne maten. Det heter seg at merker etter rokken til Kari fortsatt skal være å se på fjelltoppen… Gå en tur og se selv.

t.h. Merkene i fjellet er kanskje fra Kari's rokk? Bilde fra nett og eget foto fra Kariknatten.

Eget foto fra Kariknatten mot nordvestre Allerødjorde.

Kilde:
- Boka Sagn fra Østfold.
- Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
- Gård og grunn på Kråkerøy 2005.