"Tolvskillingshullet"

På en naken fjellrabb omtrent midtveis mellom Futerød (Wennersberg) og Alshus ligger en jettegryte som kalles Tolvskillingshullet. Navnet har det fått fordi en fattig kjerring engang mistet tolv skilling i hullet. Kjerringa bar seg ille og kom aldri over tapet, og etter at hun vitterlig var død, var det folk som så henne gå igjen på stedet.

Den siste som så henne, var en gammel kone som i mange herrens år tjente på Futerød. Hun skulle en lørdagskveld gå opp til en annen gammel kone som bodde i Bakkestua under Holme, men best som hun kom til tolvskillingshullet, fikk hun oppe på berget se en hvitkledt kjerring gå omkring å lete etter pengene. Tjenestekona ble så forskrekket at hun måtte ta til å småspringe vekk fra stedet så gammel hun var.

Kona leter fortsatt der borte...

Jettegryta hvor tolvskillingen ble mistet.

"Trolldraget"

Troll og underjordiske gikk bestandig en bestemt vei og til visse tider, og gammelt folk visste å fortelle. At dalsøkket som går fra Holtevarden over Holme og Moa forbi tolvskillinghullet og ut mot Elve ved Futerød, var et sånt gammelt trolldrag. Der måtte en alltid vokte seg for å gå i de dagene da trollene og de underjordiske dro forbi. Ellers kunne en lett komme til å bli ulykkelig hele resten av livet.

Kilde:
- Boka Sagn fra Østfold.
- Fotos: Roger Kjellvik