"Enhus-ungene som ble bergtatt"

På gården Enhus på Kråkerøy var det en mann som hadde to unger, en gutt og en jente. En dag var de gått av sted til skogen for å plukke bær. Etter som det led ut over kvelden og det ble mørkt og vondt å gå i skogen, kom de rent bort fra veien og tullet seg til slutt helt ut mot Trolldalen. Der råkte de ut for bergmannen i Trolldalhølet, og det bar ikke bedre til enn at de ble tatt inn i berget til ham.

Ettersom dagene gikk og ungene ikke kom tilbake enda de lette etter dem både i havn og utmark mest hele øya over, lot Enhusbonden, som var meget rik, love ut mange pund smør til den presten som ville be i kirken for ungene hans. Da det så ble bedt i Tune kirke, kom de også til slutt tilbake til farsgården. Snakke kunne de ikke noe videre med, men de fikk da fortalt at de hadde levd i Trolldalhølet hos bergmannen i lang tid..

Fra boka Sagn fra Østfold.
Foto Enhus: Widerøe 1946.

”Forgjorte kuer på Allerød”

Auden Lars Simensen Allerød ble født i 1839. Han var sønn av Simen Olsen og Berthe Marie Toresdatter. Auden hadde mange søsken og han overtok gården etter en av sine brødre i 1873 (Ole Martin som hadde hatt gården siden 1860). Auden var ungkar, så gården gikk i 1896 til Ole Gundrosen for kr. 9500,-. På gården holdtes i 1865, 1 hest, 5 kyr og 5 sauer.

Sagnet:
Gamle Auden Allerød fortalte at kuene hans en gang melket så rent elendig. Han lurte lenge på hva det egentlig kunne være, men kom så til å tenke på at han hadde hørt om at trollkjerringene somme tider pleide å legge seg etter buskapen og melke den. Dermed gikk han tidlig en morgen ned i havegangen og der fant han ganske riktig små klatter med ”trollkjerringsmør” (En slags soppdannelse) på stråstubben.

Han samlet opp det han fant og brente det opp. Det skulle han nok ikke ha gjort, for på hjemveien ble han så syk at det var med nød og neppe han fikk kreket seg opp trappehellen og lagt seg i sengen. Auden var ungkar og helt alene, men det rare var at ikke før hadde han lagt seg ned, så kom en kone inn i rommet med en flaske medisiner. Auden ble bra som før, men var senere overbevist om at det hadde vært trollskap med i spillet. Han visste også å fortelle at han nok skulle ha skåret i stykker ”trollkjerringsmøret” istedenfor å brenne det.

Sagn fra Kråkerøyboka 1957.
Flyfoto fra Widerøe.