Om Lunde skole:

Kråkerøys første faste skole ble startet på Lunde. Fram til 1858 ble undervisningen holdt rundt på gårdene i en såkalt omgangsskole. Da fast skole kom til Kråkerøy i 1858, ble det leid rom i det lille våningshuset på den Lundegården som ligger nærmest veien vest for dagens riksvei 108 ( rett øst for "Bernhardstua” Lunde b.nr. 4.) Lærer her var Hans Pedersen som hadde 22 ukers undervisning i hver av de to kretsene - Lunde og Rød. I starten av 1860-årene var det 33 elever som deltok i undervisningen på Lunde.

I 1863 flyttet skolen en tid til Bjørnevågen hvor man leiet rom hos Nils Bjørnevågen. Der holdt de til inntil det første egentlige skolehuset ble oppført på Lunde to år senere i sveitservillaen som i dag huser Lunde barnehage. I den kommunale skolen måtte man i 1877 gå til ansettelse av en lærer til, nemlig Even Ulseth som begynte i en nyopprettet stilling ved Lunde, slik at lærer Pedersen heretter bare hadde Rød krets.

Fredriksstad Tilskuer 21.05.1904.

Smaalenenes Social-Demokrat 06.09.1916.

Stenindustrien syd på øya medførte før og rundt århundre-skiftet en fortsatt befolkningsøkning, og i 1912 ble Lunde skole femdelt. Lunde skole var for øvrig blitt både trang og uhensiktsmessig, og i 1918 ble det oppført en ny større skolebygning i mursten rett ved den gamle skolen. Den nye bygningen har 4 klasserom, skolekjøkken, sløydsal, lærerværelse og økonombolig. Den gamle skolebygningen ble nå omgjort til gymnastikklokale og skolebibliotek. Lunde skole hadde i 1925, 88 elever.

Skoletannpleie ble innført i 1939. Elevene måtte først gå til tannlege i Fredrikstad, men i 1947 fikk man innrettet eget tannlegekontor på Smertu skole med felles tannlege med Fredrikstad-skolene. I 1951 ble fortsettelses eller framhaldsskole opprettet og det meldte seg 25 elever til det første kull med undervisning ved Lunde skole.

3 skolebygg på rad i 2017. Foto: Roger Kjellvik.

Lunde i fugleperspektiv 1963. Foto: Widerøe

Dagens Lundeskole stod ferdig i 1972 og er flere ganger utvidet og påbygget og har i 2016 ca 260 elever og 33 ansatte.

Innenfor en sirkel med radius på omtrent 100 meter har vi fortsatt i dag hele 4 skolebygg med til sammen nesten 160 års historie!

4 fotos 2017: Roger Kjellvik

En gammel Lundeskole fra 1865 som i 1918 ble erstattet av en ny og større skolebygning i mursten rett ved den gamle skolen. Det gamle bygget ble nå omgjort til gymnastikklokale og skolebibliotek.

Senere ble bygget brukt av Lunde Barnepark og i 2006 ble Lunde Barnepark ombygget til Lunde barnehage, som i dag fremstår som et flott hus mot riksveien. Gjenbruk av et gammelt bygg er absolutt i tiden.

Gammelt listverk, søyler i gymsal og trapp, takbjelker og del av opprinnelig tømmervegg kan skimtes innimellom.

Kilder:
- Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
- Kråkerøy – en østnorsk kystbygd bind II 1995.
- Gård og grunn på Kråkerøy 2005.
- Lunde Lokalsamfunn stedsanalyse.
- Nasjonalbiblioteket.
- Video fra Nina og Terje Nereng 2006.