Dette nettstedet er opprettet av Roger Kjellvik 10/11-2016. Velkommen :-) (Stoffet har vært jobbet med siden 2014.)

I dag finnes mye informasjon om Kråkerøy's historie i bøker som det ikke lenger er mulig å kjøpe.
Jeg prøver derfor å gjenfortelle noe av det på dette nettstedet, slik at også de som leser mest
"på nett" kan forstå litt av Kråkerøy's fantastiske historie.

Nettstedet driftes på hobbybasis og for egen regning angående noen tusen timers arbeid, domene og serverleie. 
Her er ingen reklame eller noen form for inntekt. Jeg velger likevel, noen steder, å linke til nettsider hvor jeg
har lånt bilder og informasjon.

For å komme i kontakt med meg kan mitt navn søkes opp på Facebook. Send gjerne en PM.
Eller til epost: rkjellv (krøllalfa) online.no

Om du er rettighetshaver og finner innhold på dette nettstedet som ikke kan/skal publiseres, så send meg en melding på Facebook eller epost, så fjernes dette umiddelbart. Forfattere av bøker som er brukt som kilder, og bilder anvendt er den enkeltes eiendom og kan ikke kopieres uten avtale med eier/forlag. Undertegnede er eier av domenet www.kråkerøy.net og alle elementer på dette nettstedet er underlagt lov om opphavsrett om ikke annet er notert.


En spesiell takk til personer som har kommet med innspill til dette nettstedet eller delt av sin kunnskap og kildemateriale:

Egil Haraldsen

Roy Frantzen

Nils Erik Østerud

Jan Erik Andersen

Åse Marie Nilsen

Odd Hansen

Finn Gjerløw Engebretsen

Edward Andreassen

Petter Ringen Johannessen

Inger Torill Solberg

Jon Ivar Torgersen Berg

Widar Thorbjørnsen

Rune Skarsvåg

Trine Mosgaard

Lars Even Røed

Lars-Henrik Christensen

Svein G. Skahjem

Marit Bremtun

Tormod Beck 

Laila Jensen

Leif Per Kjellvik

Trond Kjellvik

Kråkerøy historielag

Onsøy historielag

Torbjørn Ødegaard

Anne Marie Liljebjelke

Tor Arne Engdal

Jørn Bremtun

.