Dette nettstedet er opprettet av Roger Kjellvik 10/11-2016. Velkommen :-)

I dag finnes mye informasjon om Kråkerøy's historie i bøker som ikke lenger er mulig å kjøpe.
Jeg prøver derfor å gjenfortelle noe av det på dette nettstedet, slik at også de som leser mest
"på nett" kan forstå litt av Kråkerøy's fantastiske historie.

Nettstedet driftes på hobbybasis og for egen regning angående domene og serverleie.

Her er ingen reklame eller noen form for inntekt. Jeg velger likevel, noen steder,
å linke til nettsider hvor jeg har lånt bilder og informasjon.

Kontakt Kråkerøy.net her

Om du er rettighetshaver og finner innhold på dette nettstedet som ikke kan/skal publiseres,
så send meg gjerne en melding i kontaktskjemaet rett over her, så fjernes dette umiddelbart.
Takk. Roger Kjellvik.

Forfattere av bøker som er brukt som kilder, og bilder anvendt er den enkeltes eiendom og kan
ikke kopieres uten avtale med eier/forlag.

Undertegnede er eier av domenet www.kråkerøy.net og alle elementer på dette nettstedet
er underlagt lov om opphavsrett om ikke annet er notert.

En spesiell takk til personer som har kommet med innspill til dette nettstedet og delt av sin kunnskap og, eller kildemateriale:

Egil Haraldsen

Roy Frantzen

Nils Erik Østerud

Jan Erik Andersen

Åse Marie Nilsen

Odd Hansen

Finn Gjerløw Engebretsen

Edward Andreassen

Petter Ringen Johannessen

Inger Torill Solberg

Jon Ivar Torgersen Berg

Widar Thorbjørnsen

Rune Skarsvåg

Trine Mosgaard

Tester