Om overfall i 1874:

Adressebladet 15/4-1874 gjengir en dramatisk sak fra Kråkerøy, med dødelig utgang. Først publisert i Fredriksstads Ugeblad.

Fra Græsvig Brug, med Kråkerøy, Røds Brug, Ballastholmen - og Glombobrakka til høyre i bakgrunnen. Foto fra: Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).

”Fredriksstad, 3die April. Nogle arbeidere fra Græsvik Brug, der søndag aften hadde været over paa Kragerøen, kom paa hjemveien om natten i klammeri med nogle fremmede sjøfolk, der indhentede dem paa veien.

Klammeriet gikk strax over til haandgribeligheder, og under disse fik Filer Ludvig Hansen et slag af en åre i hovedet, saa han blev liggende paa stedet, en anden af arbeiderne blev forfulgt lige ned til sjøkanten, og for om muligt at redde livet sprang han i vandet, men fik i det samme et knivstik i ryggen, og da dette ikke fældede ham, kyledes en år ogsaa efter ham, der dog heldigvis ikke traf. En tredie af arbeiderne blev med kniven paa struben tvungen til at levere sit uhr. Saaledes fortælles det idemindste.

Et er imidlertid vist, og det er, at Ludvig Hansen, der bragtes hjem i bevidstløs tildstand, døde efter omtrent to døgns forløb, efterladende enke og flere smaa børn. De overfaldne har opgivet, at røverne tilhørte besætningen paa et amerikansk skib, der ligger nede paa Floen, færdigt til at gaa til Australien, og som følge heraf blev igaar 3 af skibets mandskaber arresterede og indsat i fængslet hersteds. Hidtil skal de arresterede have negtet alt, men endnu er nok ingen vidner afhørte; dette vil rimeligvis ske i morgen.”

Opplagsplass Huth. Foto fra: Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).

Kilder:
- Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).
- Adressebladet 1874.