Om hendelser, fortellinger og levemåter på Kråkerøy "før i tia":


2. verdenskrig - hverdagslivet


Angrepet på Kråkerøy i 1814


Brannen på GMV


Eksplosjonen på TigerFlukten til Sverige

Handletur "te byn"


Kråkerøy-forlis i seilskutetiden


Kråkerøy blir egen kommune


Grovt overfall i 1874

Jakt "Alfred"s forlis ved Belgen


Jordskjelvet i 1904

Jul på 1800-tallet

Jul på Smertu først på 1900-tallet

Makrellen kommer

ManxMiner i skjærgården

Myntfunnet på Fuglevik

Nødlanding!

Oppvekst på Røds Brug


Oppvekst Sandvika og Langøya


Redaktørens Ødegårdsferie


Skirenn i Ulvedalen


Skytedrama på Viks Kafè 1945

Turmarsjer på Kråkerøy

Tyskerne kommer til Femdal


Tømmerslep i høststorm 1977

Uvær og forlis i 1864-65

Fortellinger av Alfred Jensen fra Ødegården samles her:

Alfred Jensen, sjømann, småbruker, bygningssnekker, historieforteller og skribent.

Alfred Jensen (1873 -1961) var født og oppvokst på Ødegården - eller Øgården som han selv foretrakk
å skrive navnet på småbruket der han også kom til å ende sine dager. Hans far var født så tidlig som i
1815 og han refererer ofte til ham - og ofte også til sin mor - som kilde når han skal fortelle om livet
på den ytre delen av Kråkerøy i gamle dager, et tema han som skribent i byens aviser gjennom et langt
liv aldri ble lei av å behandle.

Alle fortellinger under er skrevet av Alfred.
Foto: Fredriksstad Blad i skiftende tider.


Alene

Bark H.. av Fredriksstad


Bortsatt

Den store høytid


Eneboeren paa Heia

En barnesko


En julehilsen

En tur efter sjøfugl-egg

Folkeskolen 1880 og 1939

Hvitting-Lars

Jaktprat og stenhuggerfilosofi

Juledikt i utrygge tider

Julenissen - fortalt i 1937

Julehilsen til slitets menn

Jul for 50 år siden


Jul i skjærgården


Jul i storsildas tegn

"Kort-i-ben" - en by-original


Langhakan og Kjøttkaka

Litt Lokalhistorie


Los Edvard Jensen RIVEN

På ålefiske

Rikard - en historie

Ringeverven - dikt fra 1935

Tilbakeblikk - et barndomsminne

Under Arisholmens glanstid

Veien Trolldalen - Sydnes