Om kilder og bøker om Kråkerøy. Mange er brukt på dette nettstedet:

Nettsidene øverst er tilgjengelig for alle, mens bøkene etterhvert blir vriene å få tak i.
Det velges derfor å presentere bøker og hefter med forside og informasjon.

Nettkilder:

Nasjonalbiblioteket

Digitalt Museum

Østfold fylkes billedarkiv

Fredrikstad museum og Isegran

Fredriksstad Blad historiske bilder

Digitalarkivet.no

Forsvarsbygg.no

Skipet.no

Fredrikstad i tid og rom

Skipshistorie.net

Bøker:

KRÅKERØY- En østnorsk kystbygd

Utgitt av Kråkerøy kommune 1957

Av Knut W. Engebretsen, Erling Johansen,
Håkon Helgesen, Arne Romberg og Lauritz Opstad

Sats, trykk og innbinding 1957 E.Sem A/S, Halden
Reprint 1976 E.Sem A/S, Halden

Kan leses hos Nasjonalbiblioteket her (kun norske IP adresser.)

Glemminge og Kråkerøy herreder 1814-1914

Del 1 av C. Plünneke og  del 2 av P. Velde

Trykk 1915 Centraltrykkeriet Fredriksstad

Kan leses hos Nasjonalbiblioteket her (kun norske IP adresser.)

Gård og grunn på Kråkerøy

Av Knut W. Engebrtesen, Halvor Sødal og Harald Thoresen

Trykk 2005 Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad

Eget forlag

Handel og vandel på Kråkerøy

Av Knut W. Engebretsen, Egil Haraldsen og Harald Thoresen

Trykk 2010 Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad

Tindlund Forlag

KRÅKERØY- En østnorsk kystbygd II
Under okkupasjon og forandring 1940-1993

Utgitt av Fredrikstad kommune 1993

Av Martin Dehli

Bok-kommité: Erik Nilsen, Erling Johansen, Knut W. Engebretsen,
Halvdan Bjarne Johnsen, Harald Thoresen, Inger Norli og Thor Skåland

Trykk 1995 Møklegards Trykkeri AS, Fredrikstad

Smertubakken

Ugitt av Kråkerøy Idrettslag

Av Rune Fredrik Andersen

Trykk 2002 Melsom Grafisk AS

"Værste" - En hjørnestensbedrift ved Glommas munning

Av Paul Henriksen og Svenn Poppe

Sats Åle Industrier

Trykk 1986 BT Grafisk

Hefte

Milorggruppe 6/5 og Snekkelosene

Av Kjell Tindlund

Eget trykk 2003

Langøya - et sted på Kråkerøy

Av Roy Frantzen og Svein Skahjem

Trykk 2012 Grefslie AS, Mysen

MITT-Forlag Svein Skahjem

Hefte.

Gamle dager på Glombo i tekst og bilder

BALLASTHOLMEN

Av Svein Skahjem

Trykk 1995 Indre Smaalenenes Trykkeri AS

MITT-Forlag Svein Skahjem

Hefte

Gamle dager på Rød, Huth og Glombo

Av Svein Skahjem.

1990

Minner fra Mølleroden og livet på Glomma

Av Ole Petter Pettersen

Trykk 1996 Indre Smaalenenes Trykkeri AS

MITT-Forlag Svein Skahjem

FRA FERJE TIL BRO

Av Arne Auberg

Utgitt av Kråkerøy kommune v/Kulturstyret

Sats Åle Industrier

Trykk 1982 V-trykk, Vaterland, Fredrikstad Ø

Det var en gang en Smertu-gutt

Av Harry Johansen

Fotosats og trykk 1992, Indre Smaalenenes Trykkeri AS, Mysen

MITT-Forlag Svein Skahjem

Sagn fra Østfold

Av Knut Weel Engebretsen og Erling Johansen

Utgitt av Norsk Folkeminnelag 1947

Hefte.

Gamle dager på nordre Kråkerøy

Rød skole 125-år

Av Svein Skahjem

Trykk 1992 Indre Smaalenenes Trykkeri AS

MITT-Forlag Svein Skahjem

Hefte.

Gamle dager på nordre Kråkerøy

Røds Brug 2

Av Svein Skahjem

Trykk 1991 Indre Smaalenenes Trykkeri AS

MITT-Forlag Svein Skahjem

Strandhugg i Østfold med Erling Johansen

Av Terje Carlsen

Trykk 1996 Østfold Trykkeri Askim

Valdisholm Forlag

b

Mette og Tom i hulen

Av Odd Bang-Hansen

Trykk 1951 P. M. Bye & CO. AS

Tiden Norsk Forlag

Aktieselskabet Fredriksstad Mek. Verksted 1870 - 1970

Utgitt av bedriften i anledning 100-års jubileet

Trykk 1970 Grøndahl & Søn, Oslo

Barndom og oppvekst på Bjørnevågen/Kråkerøy 1920 - 1940

Av Signe Tveterås

Trykk 2007 Media Øst Arktrykk AS, Mysen

MITT-Forlag Svein Skahjem

Vestfold og Østfold i nær fortid

Redigert av Astri Jahnsen og Svein G. Eliassen

Trykk 1985 Gjøvik Trykkeri AS

Det Norske Samlaget

Årbok for Kråkerøy Historielag 2013

Lyst til å være med i Kråkerøy historielag?

Historielaget kan kontaktes her.

Årbok for Kråkerøy Historielag 2014

Lyst til å være med i Kråkerøy historielag?

Historielaget kan kontaktes her.

Fra metall til plast. Historien om Biobe AS 1947-1997

Redigert av Lars W. Corneliussen.

Sats og trykk Møklegaards trykkeri AS, Fredrikstad 1997

Innbinding Lundeby & Co Bokbinderi AS