Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles :-)

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer.

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg prøver her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nederst til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?:
20.10.18 Erling Andreassen under menyen Person
19.10.18 Erling Johansen under menyen Person
17.10.18 Carl Plünneke under menyen Person
14.10.18 Skams klove under menyen Sted

Visste du at?:
Det store oppfylte strandområdet nord for Glombohallen / Stene Stål, ble kalt Fesus! Et noe underlig navn ingen har kunnet gi noen rimelig forklaring på annet enn at det visst skal være avledet av navnet på en seilskute. Her var det lenge bordtomter for sagbruket og senere en populær og mye benyttet fotball-løkke, bl.a. brukt av Kråkerøy Idrettslag inntil nytt stadion ble etablert på Enhus. Når det gjelder opprinnelsen til navnet Fesus, har Hans Jørgen Sundbye til Svein Skahjem fortalt at det etter tradisjonen skal skrive seg fra en av J. N. Jacobsens seilskuter. Ruffen eller dekkshytta fra dette skipet ble satt i land på planketomten til Røds Brug og der tatt i bruk som spisebrakke for tomtearbeiderne. Arkiv...

Noen tørre fakta:
Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)