Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles.

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer. Skole-elever i nedre Glomma-regionen benytter også Kråkerøy.net som kilde i sine oppgaver. Flott!

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg forsøker her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nede til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?

28.07.19 Hobbyfotograf Kristian Olsen under menyen Person
15.07.19 Kåre Appelgren, Kjøkøy forteller under menyen Hendt
21.06.19 Kråkerøy Verk - et jøssingreir under menyen Hendt
18.04.19 Omreisende håndverkere på 1800-tallet under menyen Hendt
18.03.19 Kråkerøymarsjen og Troll-marsjen under menyen Hendt

Visste du at?:

Drømmen om den første broforbindelsen til Kråkerøy er gammel – i alle fall godt over de 100. Hvem som først kom på en så høytflyvende tanke eller når den første gang ble luftet, er det selvsagt umulig å vite. Men det lar seg uomtvistelig slå fast når den første gang ble tatt opp til seriøs vurdering. Blant Kråkerøys kommunale papirer finnes et opprop, datert 28. april 1875. Det lyder: ”Undertegnede indbyder herved samtlige, der bebor eller har Ejendom paa Kragerøen, til et Møde, der agtes afholdt førstk. Lørdag d. 1ste Maj Kl. 4 Eftm. i Skolehuset ved Rød, for der at samtale om en vordende Broforbindelse med vestre Fredriksstad.” Underskrivere var i rekkefølge: J. H. Enhuus, Jacob A. Rød, J. D. Fuglevig, H. Bjørneby, Nils Bjørnevaagen og J. Sandberg – sistnevnte vel for at også byens interesser skulle bli hørt. Det ble også ved flere anledninger foreslått tunnel. Arkiv...

Noen tørre fakta:

Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)