Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles.

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer. Skole-elever i nedre Glomma-regionen benytter også Kråkerøy.net som kilde i sine oppgaver. Flott!

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg forsøker her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nede til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?

19.04 - 01.07.19 Historie samles :-)
18.04.19 Omreisende håndverkere på 1800-tallet under menyen Hendt
18.03.19 Kråkerøymarsjen og Troll-marsjen under menyen Hendt
19.02.19 Det lille paradiset Capri under menyen Sted
17.02.19 Guttedagenes handletur "te by'n" på 1940-tallet under menyen Hendt

Visste du at?:

Bygdeveien fra det nordre ferjested ved Bjølstad forbi Kråkerøy kirke til Trolldalen dampskipsbrygge ble oppført i veiplanen av 1920 som hovedvei. Fra ferjestedet til kirken var veien bygd med 4m bredde og sjåsedekke, så denne strekning uten utbedring kunne omklassifiseres til hovedvei. Mellom Kråkerøy kirke og Trolldalen måtte veien derimot omlegges. Dette arbeid ble utført i årene 1921-1923. Anleggsomkostningene utgjorde kr. 228.907,20. Dampskipsbryggen ved Trolldalen er ikke medtatt i planen, men bare planering av nødvendig holdeplass. Kilde: Det Norske veivæsens historie 1820-1940 Arkiv...

Noen tørre fakta:

Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)