Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles.

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer. Skole-elever i nedre Glomma-regionen benytter også Kråkerøy.net som kilde i sine oppgaver. Flott!

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg forsøker her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nede til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?
18.04.19 Omreisende håndverkere på 1800-tallet under menyen Hendt
18.03.19 Kråkerøymarsjen og Troll-marsjen under menyen Hendt
19.02.19 Det lille paradiset Capri under menyen Sted
17.02.19 Guttedagenes handletur "te by'n" på 1940-tallet under menyen Hendt
02.02.19 Harald Thoresen under menyen Person

Visste du at?:
Gjennom hele 1800-tallet var Kråkerøy en utpreget sjøfartsbygd. Inntil industrialiseringen satte inn med sagbruksdriften omkring 1870, kan en si at omtrent halvparten av øyas mannlige befolkning til enhver tid var knyttet til sjøen på en eller annen måte. Også senere fortsatte sjøfarten å være en viktig næringsvei for bygda. Særlig syd på øya var det alminnelig at hver gutt dro til sjøs så snart han var konfirmert. Men da befolkningen i disse årene vokste enormt, og da vesentlig ved innflytting av sagbruksarbeidere, kom sjøfolkenes antall prosentuelt til å gå tilbake. Arkiv...

Noen tørre fakta:
Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)