Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles :-)

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer.

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg prøver her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nederst til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?:
16.11.18 A/S J. Bertelsen Mek. Verksted under menyen Næring
15.11.18 Hvalerjakt "Alfred"s forlis ved Belgen, Kjøkøy under menyen Hendt
12.11.18 Plastindustri under menyen Næring (Plast & Form, Plast Armatur og Biobe)
10.11.18 Folkvang under menyen Sted
04.11.18 Gudrun og Hjalmar Johnsen under menyen Person

Visste du at?:
Ved inngangen til 1700-tallet var Kråkerøy fremdeles befolket utelukkende av bønder og andre som livnærte seg hovedsaklig av jorden. Der fantes nok en og annen strandsitter som i en del av året seilte til sjøs, men han var likevel knyttet til det gamle bondesamfunnet på en slik måte, at han utvilsomt måtte medregnes til dette selv om han kanskje ikke drev jordarbeid i egentlig forstand. Som regel hadde han forresten en jordflekk, en ku og noen sauer han også, og når han ikke lå til sjøs, tok han seg tjeneste hos grunneieren, som for øvrig i svært mange tilfelle var hans bror eller far eller i hvert fall en slektning. Arkiv...

Noen tørre fakta:
Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)