Velkommen! Kråkerøy's historie har det best når den deles og fortelles.

Målet med "Om Kråkerøy" er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer. Skole-elever i nedre Glomma-regionen benytter også Kråkerøy.net som kilde i sine oppgaver. Flott!

Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg forsøker her. Her er historier som selvsagt er fortalt før. Det vil da alltid være rettighetshavere til bilder og bøker som skal tas hensyn til. Jeg forsøker derfor å kreditere nederst i hver artikkel. Nede til venstre på forsiden ligger en infoside om dette nettstedet.

Hva er nytt?
13.01.19 Geologi - Bergarter på Kråkerøy under menyen Oldtid
06.01.19 Bekker- og de to eneste naturlige tjern under menyen Oldtid
29.12.18 Kråkerøys geografi - under menyen Oldtid
28.12.18 Jensen, Alfred Hedvin - under menyen Person

Visste du at?:
De svære ”Hollenderbjelker” som ble skipet fra Kråkerøy på 17- og 1800-tallet sies å ha hatt en lengde på opptil 11 alen (ca 6,5 meter). Bare i året 1854 utførtes fra Hølen 3 500 kommerselester (ca 91.000 tonn) trelast, et ganske betydelig kvanta for den tid. Ved siden av bjelkehugging foregikk også litt håndskur på lasteplassene på Kråkerøystrendene. Det kunne selvsagt ikke bli meget man kunne skjære av planker på denne måten, men enda i 1857 skal det fra 21 lasteplasser på Kråkerøy og annetsteds ved elven ha blitt skåret om lag 2 000 tylfter (22.000) tømmer. Arkiv...

Noen tørre fakta:
Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.

Noen kilder, bøker og nettsteder som finnes om Kråkerøy ser du her:

En del videoer fra Kråkerøy. Klikk og titt :-)